Store fritidsbåter uten innenbordsmotor

Store fritidsbåter uten innenbordsmoter er båter med skroglengde fra 15 fot (4,57 meter) inntil 49,21 fot (15,00 meter) uten innenbordsmotor. Det er gratis å levere inn store fritidsbåter uten innenbordsmotor og båteiere kan få utbetalt 1000 kr i vrakpant. Mottaksanlegg kan i noen tilfeller ta betalt for innlevering av båter over 1 tonn. Store fritidsbåter uten innenbordsmotor leveres til private mottak, eller kommunale mottak som tilbyr dette.

Slik gjør du det

Ja takk

Båter fra 15 til 49,21 fot uten innenbordsmotor:

  • Robåt
  • Seilbåt
  • Snekke
  • Pram
  • RIB
  • Trebåt, glassfiberbåt, plastbåt og aluminiumsbåt

Nei takk

  • Gummibåt
  • Båter brukt til næringsformål 

Hva gjør du med…

Fritidsbåter med innenbordsmotor?

Båter med innenbordsmotor må leveres til godkjente mottak. Mer informasjon om innlevering av fritidsbåter.

Kostnader til frakt?

Det er nå gratis å levere inn båter til kassering og det utbetales også vrakpant for innlevering av båter. Båteier må selv dekke kostnader til transport av båten.


Hva blir det til

Båtskrog og annet avfall fra båtene vil gå til materialgjenvinning eller energiutnyttelse avhengig av materiale og innhold av farlige stoffer.

Kasserte fritidsbåter leveres til mottaksanlegg for miljømessig forsvarlig behandling. Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, og farlige stoffer i bl.a. bunnstoff og skrog. Hovedandelen av fritidsbåtene i Norge er laget av komposittmaterialer.

Dumping av båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid vil gi mikroplast til havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.