Fritidsbåter med innenbordsmotor

Fritidsbåter med innenbordsmotor er alle båter med innenbordsmotor med skroglengde inntil 49,21 fot (15 meter). Dette inkluderer også vannscootere. Det er gratis å levere inn små fritidsbåter. Mottaksanlegg kan i noen tilfeller ta betalt for innlevering av båter over 1 tonn. Båteiere kan få utbetalt 1000 kr i vrakpant.

Fritidsbåter med innenbordsmotor leveres til private mottak, eller kommunale mottak som tilbyr dette.

Slik gjør du det

 • Registrer deg og last ned skjema for levering av båt og utbetaling av vrakpant.
 • Finn ditt nærmeste mottak for fritidsbåter med innenbordsmotor.
 • Ta kontakt med mottaket i forkant av levering.
 • Frakt båten til nærmeste mottak og få skjema signert og godkjent fra mottaket.
 • Ta bilde av/scann skjema og send inn for utbetaling av vrakpant.

Ja takk

Båter med innenbordsmotor inntil 49,21 fot:

 • Vannscootere
 • Seilbåt
 • Motorbåt
 • Snekke
 • Skute
 • RIB
 • Trebåt, glassfiberbåt, plastbåt, betongbåt og aluminiumsbåt 

Nei takk

 • Båter brukt til næringsformål

Hva gjør du med…

Fritidsbåter under 15 fot og båter med innenbordsmotor?

Alle kommuner skal tilby mottak for båter under 15 fot. Båter over 15 fot uten innenbordsmotor må leveres til godkjente mottak. Mer informasjon om innlevering av fritidsbåter.

Kostnader til frakt?

Det er nå gratis å levere inn båter til kassering og det utbetales også vrakpant for innlevering av båter. Båteier må selv dekke kostnader til transport av båten.


Hva blir det til

Båtskrog og annet avfall fra båtene vil gå til materialgjenvinning eller energiutnyttelse avhengig av materiale og innhold av farlige stoffer.

Kasserte fritidsbåter leveres til mottaksanlegg for miljømessig forsvarlig behandling. Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, og farlige stoffer i bl.a. bunnstoff og skrog. Hovedandelen av fritidsbåtene i Norge er laget av komposittmaterialer.

Dumping av båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid vil gi mikroplast til havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.