Medisinsk avfall

Medisinsk avfall er legemidler eller medisiner som skal kastes. Dette gjelder også smittefarlig avfall, som er svært viktig at det ikke blandes med annet avfall.

Slik gjør du det

Medisiner og medisinrester regnes som miljøfarlig avfall og skal derfor ikke helles i vasken/toalettet eller kastes i søppelkassen. Mer informasjon om dette finner du på ryddskapet.no

  1. Medisiner og medisinrester leveres på apotek.
  2. Produkter som går på strøm eller batteri, som blodsukkermålere, blodtrykksmålere og febertermometer, leveres som elektrisk avfall. Du kan levere dette gratis til alle butikker som selger denne typen produkter, også om det er et annet merke.

Typiske ting du sorterer som Medisinsk avfall

Medisinrester, Insulinpenn, Pacemaker, Sprøytespisser, Legemiddel.

Dette lurer mange på