RestavfallMedisinsk avfall

Sprøytespisser

Sorteres som Restavfall eller Medisinsk avfall i

Pakk sprøytespisser godt inn før du kaster eller leverer dem inn. Legg dem i en lukket beholder, f.eks. en kanylebøtte eller hard plastflaske, slik at de som behandler avfallet videre ikke stikker seg.