Medisinsk avfall

Pacemaker

Sorteres som Medisinsk avfall i

En brukt pacemaker regnes som smittefarlig avfall.

Ubrukt pacemaker regnes som medisinsk avfall.