Medisinsk avfall

Pacemaker

Sorteres som Medisinsk avfall i

Ein brukt pacemaker vert rekna som smittefarleg avfall.

Ubrukt pacemaker vert rekna som medisinsk avfall.