Avfallssymboler

På denne siden finner du alle avfallssymboler  for henteordninger, for bruk på gjenvinningsstasjoner og piktogram for bruk på emballasje.

Alle symboler er tilrettelagt i flere formater tilpasset ulike bruksområder:

  • emballasjemerking
  • digitale flater
  • trykkefiler til bruk på ulike flater; klistremerker, plakater, dunker, skilt etc.

Finn ut hvordan symbolene skal brukes på ulike flater.

Fyll ut skjemaet for å få tilsendt symboler i flere formater.

Avfallsymboler i praksis

Symboler med tekst under - klistremerker til dunker

Slik kombineres symboler sammen med navn på avfallstype

Kombinasjonsmerke for glass- og metallemballasje

Emballasjemerking

Retningslinjer for bruk på emballasje er ikke helt klare. Grønt Punkt Norge utarbeider retningslinjer for bruk og vil komme med informasjon når dette er klart. 

Bruk av symboler i det offentlige rom

Mest brukte avfallssymboler

Matavfall

Plastemballasje 

Kartong

Papir

Papp

Restavfall  

Metallemballasje  

Glassemballasje

Farlig avfall

Hageavfall  

Småelektronikk

Batterier

Tekstiler

Møbler

Ombruk

Byggavfall

Betong

Gips

Isolasjon

Murstein

Porselen

Små fritidsbåter         

Stein og grus            

Store fritidsbåter

Vindu                             

Elektrisk avfall

Elektronikk

Hvitevarer

Kabler

Småelektronikk

TV og skjermer

Farlig avfall

Asbest

Batterier

Bilbatterier

Farlig avfall

Gulvbelegg

Imregnert trevirke

Lyspærer                    

Lysstoffrør                    

Maling                            

Oljefilter                  

Spillolje                        

Vindu med klorparafin

Vindu med PCB                    

Gjenbruk

Møbler

Ombruk

Sko

Tekstiler

Glass og metall

Glassemballasje

Metallemballasje

Metall

Mat- og hageavfall

Matavfall                   

Hageavfall                    

Jord                               

Svartelistede planter

Papp, papir og kartong

Papir

Kartong

Papp

Plastemballasje og plast

Plastemballasje                  

Storsekk                   

Rundballeplast                

Plastfolie                      

Myk plastemballasje

Hardplast

EPS

Dekk

Trevirke

Trevirke

Rest/annet

Restavfall                   

Ikke-brennbar rest

Engangsgrill                  

Om merkeordningen

Merkeordningen med de nye symbolene ble ferdigstilt og tilgjengeliggjort mars 2020.  Merkeordning er utarbeidet av LOOP og Avfall Norge i samarbeid med over 50 aktører fra kommuner/renovasjonsselskap, private avfallsselskaper, returselskaper, bransjeorganisasjoner, produsenter og andre interessenter.  Design av symboler og retningslinjer for bruk er utarbeidet i samarbeid med designbyrået Goods.