Den nye merkeordningen legger opp til en harmonisert farge- og symbolbruk. Ambisjonen er lik merking for kildesortering hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner og på emballasje.

Merkeordningen er utarbeidet av LOOP og Avfall Norge i samarbeid med over 50 aktører fra ulike selskaper, både kommunalt og privat.

Symbolene kan deles med kollegaer, men ikke med andre selskaper. Alle kan henvende seg til LOOP for å få de tilsendt symbolene ved å fylle ut skjema. 

Symboler

Regler

Bruk

Presse

Info