Synlige skilt og god navigasjon er en nøkkel til riktig og effektiv kildesortering. Dette gjelder både når innbyggere kommer til gjenvinningsstasjonen, ansatte skal kildesortere på en byggeplass eller leietakere leverer avfall til et avfallsrom.

Hovedregler for bruk av Sorteringsmerker gjelder også ved utforming av skilt. I tillegg til krav om hvit kant rundt Sorteringsmerker, anbefales det svart tekst på hvit bakgrunn på all tekst som settes på skilt. Dette gir best lesbarhet og tilrettelegger for universell utforming. Sorteringsmerkene kan også brukes som store klistremerker på eksisterende skilt.

Nedenfor finner dere anbefalinger for stående og liggende skilt.

Slik bruker dere Sorteringsmerker på stående skilt

Sorteringsmerker på skilt gir en tydelig visuell kommunikasjon om hva som sorteres hvor. For å få gi helhetlig og god veiledning til brukerne, anbefales følgende:

 • Lik høyde på skilt som brukes i samme område. Det lengste navnet på avfallstypen vil definere høyden på skiltet. 
 • Lik tekststørrelse på alle skilt i samme område.
 • Navn på avfallstype settes i Inter Medium. Oversettelser settes i Inter Regular og mindre størrelse på font.
 • Dersom dere skal ha logo plasseres den nederst på skiltet.
 • Informasjonshierarki: 1 – sorteringsmerke, 2 – navn på avfallstype, 3 – oversettelse, 4 – Logo
 • Ved bruk av nummerering av skilt plasseres tallet over Sorteringsmerket. Vi anbefaler at nummeret midtstilles som øvrige elementer på skiltet.

Størrelsesforhold ved bruk av Sorteringsmerker på stående skilt:

Eksempler på stående skilt i samme høyde (anbefalt løsning). Navn på avfallstype er toppstilt og hvitt felt er like stort:

Eksempel på stående skilt i ulik høyde. Navn på avfallstype er toppstilt, men hvitt felt har ulik høyde:

Eksempel på skilt med kombinasjonsmerke for Glass- og metallemballasje:

Eksempel på skilt med separate Sorteringsmerker for Glassemballasje og Metallemballasje:

Eksempel på stående skilt med flere språk og lik høyde:

Eksempel på stående skilt med egen logo og lik høyde:

Eksempel på skilt med nummerering, lik høyde:

Eksempel på eksisterende skilt med store klistremerker:

Slik bruker dere Sorteringsmerker på liggende skilt

Sorteringsmerkene kan brukes på liggende skilt, for eksempel i situasjoner der det er behov for større tekst. For å få gi en best mulig veiledning til brukerne, anbefales følgende for å gi det beste totalinntrykket:

 • Lik bredde på skilt som brukes i samme område. Det lengste navnet på avfallstypen vil definere bredden på skiltet. 
 • Lik tekststørrelse på alle skilt i samme område.
 • Navn på avfallstype settes i Inter Medium. Oversettelser settes i Inter Regular og mindre størrelse på font.
 • Dersom dere skal ha logo plasseres den til høyre på skiltet.
 • Informasjonshierki: 1 – sorteringsmerke, 2 – navn på avfallstype, 3 – oversettelse,4 – Logo
 • Hvis piler brukes for å hjelpe med navigering, plasseres disse helt til høyre.

Størrelsesforhold ved bruk av Sorteringsmerker på liggende skilt:

Eksempler på liggende skilt i samme bredde. Navn på avfallstype er venstrestilt til høyre for Sorteringsmerket og hvitt felt er like stort. Det lengste navnet på avfallstypen vil definere bredden på skiltet:

Eksempel på liggende skilt med kombinasjonsmerke:

Størrelsesforhold ved bruk av oversettelser på liggende skilt:

Eksempler på liggende skilt med oversettelser:

Eksempel på plassering av logo på liggende skilt:

Eksempel på plassering av pil på liggende skilt:

Eksempel på liggende skilt med oversettelser og pil: