Synlig og riktig bruk av Sorteringsmerker på avfallsposer vil skape et harmonisert system som forbrukerne vil kjenne igjen og forholde seg aktivt til uansett hvor de bor, har hytte eller jobber.

Sorteringsmerkene skaper en visuell bro mellom emballasje, avfallsposer, avfallsbeholdere og markedskommunikasjon. Dette vil bidra til at vi når våre felles mål om økt materialgjenvinning.

Slik bruker dere Sorteringsmerker på gjennomsiktige avfallsposer

Hovedregelen er at Sorteringsmerket skal brukes i merkefargen med hvit kant rundt merket og sort tekst på navnet på avfallstypen. På gjennomsiktige poser brukes Sorteringsmerket i sin kategorifarge og vi anbefaler å bruke trefarget trykk. Dersom dette ikke lar seg gjøre av særskilte grunner, som trykkbegrensninger eller økonomi, er det også mulig å bruke to eller en trykkfarge.

Riktig bruk av Sorteringsmerket på gjennomsiktige avfallsposer:

Feil bruk av Sorteringsmerket på gjennomsiktige avfallsposer

Når avfallsposer deles ut til for eksempel innbyggere, er det ofte behov for å ha mer informasjon på posen. Dette kan være budskap om kildesorteringen i tillegg til logoen til virksomheten som deler ut posene. Illustrasjonen under viser eksempel på hvordan informasjonen på posen kan settes opp. Det anbefales å ha en viss avstand mellom Sorteringsmerket, tilleggsinformasjon og logo til selskapet for at alle elementene kommer tydelig frem.

Eksempel på Sorteringsmerket i kombinasjon med tekst og logo:

Slik bruker dere Sorteringsmerker på fargede avfallsposer

Når posen er i samme farge som Sorteringsmerket, kan Sorteringsmerket brukes i hvit eller svart outline. Sorteres posene på optiske anlegg anbefales det at sorteringsmerket brukes i svart outline, for å sikre optimal sortering.

Ønsker dere tilgang på filer for hvit og svart outline? Bestill Sorteringsmerkene her.

Riktig bruk av hvit og svart outline på avfallsposer:

Feil bruk av hvit og svart outline på avfallsposer:

Når avfallsposer deles ut til for eksempel innbyggere, er det ofte behov for å ha mer informasjon på posen. Illustrasjonen under viser eksempel på hvordan informasjonen på posen kan settes opp. Det anbefales å ha en viss avstand mellom Sorteringsmerket og logo til selskapet slik at disse i minst mulig grad konkurrerer om oppmerksomheten.

Eksempel på Sorteringsmerket i kombinasjon med tekst og logo:

Filer med Sorteringsmerker i hvit eller svart outline finnes for følgende Sorteringsmerker:

 • Batterier
 • Elektronikk og Småelektronikk
 • Farlig avfall
 • Glass- og metallemballasje (kombinasjonsmerke). Filer finnes også for merkene separat.
 • Hageavfall
 • Lyspærer
 • Matavfall
 • Medisinsk avfall
 • Plastemballasje
 • Papp og papir/Papp, papir og drikkekartong (kombinasjonsmerker). Filer for preging finnes også for merkene separat.
 • Restavfall
 • Smittefarlig avfall
 • Stikkende og skjærende avfall