Guider til riktig sortering

Få flere til å sortere riktig i hverdagen

Med våre sorteringsplakater kan dere enkelt få fortalt hva som skal sorteres som hva. Bruk de selv og del med venner som trenger en hjelpende hånd til kildesorteringen.

Last ned plakatene her – enten i farger eller i sort-hvitt.

Dugnad i borettslag og sameier

Hvordan få beboere med på dugnaden? Hvilke oppgaver skal gjøres på dugnaden?

Her er alt dere trenger – hjelp til organisering, invitasjoner og plakat til avfallscontaineren.

Temaguider


Sorteringsguide grillmestere