sortere.no / Slik gjør du det / Pant hjemme

Dette gjør du med panten

Hvert år havner 140 millioner bokser og flasker med pantemerke i søpla. Kaster vi flasker og bokser, sløser vi med ressursene. Husk å pante så aluminiumen og plasten kan brukes på nytt!

Slik gjør du det

  • Bruk et handlenett til å samle pantebokser og panteflasker.
  • Korkene på flaskene skal sitte på når du leverer inn panten. De blir også gjenvunnet.
  • Ta med handlenettet og pant når du skal på matbutikken – så har du også noe å legge maten i når du handler.
  • Alle som selger drikkebokser og drikkeflasker i Norge, både butikker og kiosker, er pliktige til å ta imot bokser og flasker med pant, og betale ut pant. Det gjør det lett å pante.
  • Merk: Butikker og kiosker uten panteautomat, kan på grunn av plassmangel, kun ta imot en viss mengde.

Hva blir panten til?

Inne i panteautomaten blir bokser og flasker presset sammen, for at de skal ta minst mulig plass, før de sendes til et av Infinitum AS sine anlegg. Boksene og flaskene blir sortert og presset til store terninger, før de går til materialgjenvinning.

Drikkeboksene sendes til Hydro i Holmestand og drikkeflaskene til Veolia AB i Norrköping, hvor de brukte boksene og flaskene med pant blant annet blir til nye bokser og flasker.