sortere.no / Slik gjør du det / Påleggstube

Slik får du påleggstuben tom

Selv om påleggstuben er tom, er den full av muligheter. Sorterer du den som metallemballasje kan den smeltes om i det uendelige, samtidig som vi sparer enorme mengder energi og unngår unødvendige inngrep i naturen.

Slik gjør du det

  • Du kan sortere påleggstuber i metallemballasjen, så sant tubene er tomme. Tubene er tomme nok når du har klemt ut det du kan av innhold.
  • Bruk en kniv for å presse ut resten av innholdet, eller dra tuben langs bordkanten. Korken skrus av og sorteres som plastemballasje.
  • Smør deg en ekstra brødskive – og sorter påleggstuben!

Hva blir metallemballasjen til?

All metallemballasje som samles inn sendes til Sirkel sitt gjenvinningsanlegg på Onsøy utenfor Fredrikstad. Her skilles metall og glass fra hverandre ved hjelp av luft eller magneter, siden metall- og glassemballasje sorteres sammen. Emballasje som er laget av stål, for eksempel hermetikkbokser, sendes til smelteverk for å bli ny metallemballasje. Aluminium og stål smeltes til store blokker som blir til nye konstruksjoner eller produkter.

Å utvinne aluminium er en krevende prosess som gir store klimagassutslipp, men når vi gjenvinner aluminium blir den smeltet og støpt på nytt. Aluminiumsformen din kan bli til stekepanner eller sykler, eller en ny boks med makrell i tomat, og det krever bare fem prosent av den energien som trengs når aluminium lages for første gang. Stål kan gjenvinnes til bruk i verktøy, spiker, skruer og stålkonstruksjoner i bygg.