sortere.no / Slik gjør du det / Levering av batteri

Slik leverer du inn batteri

Vanlige husholdningsbatterier inneholder sink, noe det har blitt beregnet at vi kan gå tom for innen 2030. Leverer du inn brukte batterier, sørger du for at materialene de består av, som sink, kan brukes på nytt.

Slik gjør du det

  • Bruk et syltetøyglass eller annen beholder til å samle brukte batteri.
  • Teip polene på batteriene før du leverer de inn. Unngå å samle opp store mengder batteri og lever de inn regelmessig.
  • Alle batterier kan leveres gratis til butikker som selger samme type batterier, uavhengig av merke. Batterier kan også leveres gratis på gjenvinningsstasjonen.

Batterier som feilaktig kastes i restavfallet er en brannrisiko – både i avfallsbeholderen, under transport og på gjenvinningsanlegget.

Hva blir batteriene til?

Når batteriene gjenvinnes kan materialene de består av brukes på nytt. Vanlige husholdningsbatterier inneholder eksempelvis sink, og det har blitt beregnet at vi vil gå tom for sink rundt 2030, hvis vi fortsetter å utvinne like mye som vi gjør i dag. Derfor er det viktig at vi bruker råvarene flere ganger, fremfor å stadig utvinne nye fra naturen, fordi det bidrar til at vi tar bedre vare på ressursene våre. Sink kan brukes i nye batterier, eller til fargepigment i maling. Bly kan bli til nye blybatterier, og kadmium kan blant annet brukes til nye kadmiumbatterier. Nikkel og kobolt kan brukes til metallegeringer i stålindustrien.

Etter at du har samlet inn og levert batterier til en dagligvarebutikk eller gjenvinningsstasjon, transporteres batteriene til et regionalt anlegg. Her pakkes batteriene før de transporteres videre, for eksempel til Batteriretur sitt anlegg i Fredrikstad. På anlegget kontrolleres fatene eller pallene med batterier og sorteres etter kjemisk sammensetning. Det er viktig med en god sortering, siden ulik batterikjemi krever ulik behandling videre. Batteriene transporteres deretter til ulike godkjente anlegg i Europa, avhengig av batteritype, hvor de materialgjenvinnes.