sortere.no / Slik gjør du det / Aluminiumsform

Slik får du aluminiumsformen tom

Aluminiumsformen er ikke verdiløs selv om den er tom for laks. Den kan smeltes om i det uendelige, uten at det går utover kvaliteten, og sparer energi og naturressurser.

Slik gjør du det

  • Skrap ut eventuelle rester, skyll formen i kaldt vann og rist den drypptørr.
  • Er aluminiumsformen veldig tilgriset, kan du la den stå i litt vann til innholdet løser seg opp, eller bruke litt tørkepapir for å få ut restene.
  • Det viktigste er at du får bort matrestene, det går greit om det er et tynt fettlag igjen i emballasjen.

Hva blir metallemballasjen til?

All metallemballasje som samles inn sendes til Sirkel sitt gjenvinningsanlegg på Onsøy utenfor Fredrikstad. Her skilles metall og glass fra hverandre ved hjelp av luft eller magneter, siden metall- og glassemballasje sorteres sammen. Emballasje som er laget av stål, for eksempel hermetikkbokser, sendes til smelteverk for å bli ny metallemballasje. Aluminium og stål smeltes til store blokker som blir til nye konstruksjoner eller produkter.

Å utvinne aluminium er en krevende prosess som gir store klimagassutslipp, men når vi gjenvinner aluminium blir den smeltet og støpt på nytt. Aluminiumsformen din kan bli til stekepanner eller sykler, eller en ny boks med makrell i tomat, og det krever bare fem prosent av den energien som trengs når aluminium lages for første gang. Stål kan gjenvinnes til bruk i verktøy, spiker, skruer og stålkonstruksjoner i bygg.