ElektronikkFarleg avfallLyspærer og lysrøyr

Lyspære, sparepære og lysrør

Sorteres som Elektronikk, Farleg avfall eller Lyspærer og lysrøyr i

Greit å vite

  • Er du i tvil om noko er farleg avfall, er det best å ikkje ta sjanser: levér det uansett som farleg avfall.
     
    Farleg avfall inneheld miljø-og helseskadelege stoff og kan gjere stor skade om det havnar på avvege (eller i restavfallet).
  • Legg brukte lysrøyr tilbake i papphylsa som du får nytt rør i slik at det ikkje knuser når du leverer det inn.

  • Elektriske produkt inneheld råvarer det er krevjande å utvinne, og mange er det begrensa av. Mange råvarer vert henta ut fra gruver på andre kontinenter og det er det store utslepp forbunde med utvinning.

  • Elektronikk blir levert gratis til alle butikkar som sel same type produkt, uavhengig av merke, eller til næraste gjenvinningsstasjon.

Dette gjeld alle slags lyspærer, inkludert LED-pærer. Lever pærene i butikkar som sel lyspærer.

Sparepærer og lysrør kan du også levere som farleg avfall på næraste gjenvinningsstasjon. Desse pærene kan innehelde kvikksølv.