Farlig avfallImpregnert trevirkeMetall

Garasjeport

Sorteres som Farlig avfall, Impregnert trevirke eller Metall i

Greit å vite

  • Garasjeport som er fra før 2004 kan inneholde isolasjon som er farlig avfall. Sandwichelement i isolerte garasjeporter, inneholder rester av blåsegass som KFK, HKFK og HFK. Disse gassene regnes som miljøfarlige. Avfall som inneholder disse stoffene skal behandles som farlig avfall.

  • Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.
     
    Farlig avfall inneholder miljø-og helseskadelige stoffer og kan gjøre stor skade om det havner på avveie (eller i restavfallet).