Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall håndteres slik at miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

Farlig avfall skal være merket med faresymbol. Er du i tvil om noe er farlig avfall er det best å ikke ta sjanser: lever det uansett som farlig avfall på nærmeste gjenvinningsstasjon

Greit å vite

  • Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.
     
    Farlig avfall inneholder miljø-og helseskadelige stoffer og kan gjøre stor skade om det havner på avveie (eller i restavfallet).

Slik gjør du det

  1. Ha en fast plass der du samler farlig avfall.
  2. Lever det farlige avfallet i originalemballasjen om mulig. Du kan også bruke en annen emballasje og skrive på hva den inneholder.
  3. Lever til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Typiske ting du sorterer som Farlig avfall

Maling, Lim, Neglelakk, Bilolje, Sprayboks.

Typiske ting du ikke sorterer som Farlig avfall

Ammunisjon og eksplosiver, Udetonert fyrverkeri, Våpen, Medisinrester.

Dette lurer mange på