Mobiltelefon

For å kunne bruke mobiltelefonen lenger er det mulig å oppgradere batteriet eller skifte for eksempel en knust skjerm. 
 
Hvis du ikke ønsker å bruke telefonen lenger, kan du forsøke å selge den eller gi den bort på for eksempel finn.no.

Kan inneholde miljøgiftene:

 • Kvikksølv

  Kvikksølv er et grunnstoff som leder strøm, og brukes i alt fra varmeovner, nivåbrytere og måleinstrumenter til bilvaskemaskiner og sparepærer.

  Kvikksølv kan hope seg opp i dyr og mennesker. Det kan føre til skader på nervesystemet og nyrene. Høye nivåer i morens blod, kan gi fosterskader. Kvikksølv kan gi kontaktallergi. Kvikksølvforgiftning kan oppstå hvis man puster inn kvikksølvdamp.

 • Kadmium

  Kadmium er et tungmetall som sammen med nikkel utgjør viktige bestanddeler i oppladbare batterier til elektrisk verktøy.

  Kadmium og kadmiumforbindelser er både akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. De fleste kadmiumforbindelsene er kreftfremkallende. Kadmium tas opp i menneskekroppen gjennom luft og mat. Stoffet kan føre til skader på nyrer og skjelett. Ved innånding kan kadmium gi lungekreft. Kadmium kan hope seg opp og lagres i fisk og dyr. Når kadmium først er tatt opp i kroppen, tar det svært lang tid før kroppen skiller det ut. Små mengder kan skade leveren, lungene, nyrene og skjelettet. Kadmium kan også skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret.

 • Bly

  Bly tas opp i dyr og mennesker, og over tid kan det gi høye konsentrasjoner i kroppen. Bly er giftig, og for mye bly i kroppen kan blant annet føre til skader på nervesystemet og de røde blodlegemene. Hjerneutviklingen hos fostre og små barn er spesielt utsatt. Blyforgiftning kan gi adferdsforandringer og tilpasningvansker hos barn. Stoffet kan også skade evnen til å få barn. I tillegg er det svært giftig for livet i vann. 

 • Benso(a)pyren

  Bromerte flammehemmere brukes i plast og skumplast, og finnes i elektronikk, cellegummi-isolasjon.

 • Litium

 • Beryllium