Mobiltelefon sorteres som Elektrisk og elektronisk avfall.

Mobiltelefoner inneholder en rekke stoffer som kan være miljøskadelige, samt metaller etc. som bør gjenbrukes. Det er derfor viktig at de leveres til gjenvinning.

Kan inneholde miljøgiftene:

 • Kvikksølv

  Kvikksølv er et grunnstoff som leder strøm, og brukes i alt fra varmeovner, nivåbrytere og måleinstrumenter til bilvaskemaskiner og sparepærer.

  Kvikksølv kan hope seg opp i dyr og mennesker. Det kan føre til skader på nervesystemet og nyrene. Høye nivåer i morens blod, kan gi fosterskader. Kvikksølv kan gi kontaktallergi. Kvikksølvforgiftning kan oppstå hvis man puster inn kvikksølvdamp.

 • Kadmium

  Kadmium er et tungmetall som sammen med nikkel utgjør viktige bestanddeler i oppladbare batterier til elektrisk verktøy.

  Kadmium og kadmiumforbindelser er både akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. De fleste kadmiumforbindelsene er kreftfremkallende. Kadmium tas opp i menneskekroppen gjennom luft og mat. Stoffet kan føre til skader på nyrer og skjelett. Ved innånding kan kadmium gi lungekreft. Kadmium kan hope seg opp og lagres i fisk og dyr. Når kadmium først er tatt opp i kroppen, tar det svært lang tid før kroppen skiller det ut. Små mengder kan skade leveren, lungene, nyrene og skjelettet. Kadmium kan også skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret.

 • Bly

  Bly tas opp i dyr og mennesker, og over tid kan det gi høye konsentrasjoner i kroppen. Bly er giftig, og for mye bly i kroppen kan blant annet føre til skader på nervesystemet og de røde blodlegemene. Hjerneutviklingen hos fostre og små barn er spesielt utsatt. Blyforgiftning kan gi adferdsforandringer og tilpasningvansker hos barn. Stoffet kan også skade evnen til å få barn. I tillegg er det svært giftig for livet i vann. 

 • Benso(a)pyren

  Bromerte flammehemmere brukes i plast og skumplast, og finnes i elektronikk, cellegummi-isolasjon.

 • Litium

 • Beryllium

La batteriet sitte i ved innlevering

Du kan levere alle elektriske produkter gratis til butikk som selger tilsvarende produkt, også om det er et annet merke.

Elektrisk og elektronisk avfall

Elektrisk og elektronisk avfall er produkter som går på strøm eller batteri som skal kastes. Dette kan være alt fra kjøleskap og komfyrer til blinkesko og tastatur.

Slik gjør du det

Lever produktene så hele som mulig for å unngå brannfare, at noen skader seg eller at miljøskadelige stoffer lekker ut.

Alt elektrisk og elektronisk avfall skal være merket med en overkrysset avfallsbeholder. Det betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet.

 1. Finn nærmeste gjenvinningsstasjon eller butikk som selger den typen produkt du skal levere inn (elektroforhandler, dagligvare, lekebutikk, lampebutikk, bokhandel eller lignende).
 2. Lever produktet gratis til butikken eller nærmeste gjenvinningsstasjon.

Ja takk

 • Kjøleskap
 • Komfyr
 • Vaskemaskin
 • Stereoanlegg
 • TV
 • Kassettspiller
 • Kaffetrakter
 • Strykejern
 • Blender
 • Leker med lyd eller lys
 • blinkesko
 • Mobiltelefon
 • Ioniske røykvarslere
 • Elektrisk tannbørste
 • Lampe
 • Vibrator
 • e-sigarett
 • Kalkulator
 • Elektriske verktøy
 • Ledninger
 • Ørepropper
 • Hodetelefoner
 • Bursdagskort med musikk

Hva gjør du med…

 • Elektrisk produkt fra en annen leverandør enn det butikken selger?

  En butikk som selger en type produkt skal ta imot samme type produkter uansett om det er samme merke eller et annet merke. Dersom du skal levere inn ødelagte hodetelefoner kan du levere disse til alle butikker som selger hodetelefoner. Skal du levere inn en ødelagt elektrisk drill kan du levere denne til alle butikker som selger elektriske driller.

 • Elektriske produkter du ønsker å få reparert?

  Ta kontakt med butikkkjeden produktet er kjøpt i. Sjekk hvilke reparasjonsmuligheter som finnes om garantien er gått ut, eller om det er mulig å få tak i ekstradeler. Det arrangeres også en rekke fiksefester for elektronikk rundt om i landet, som i Oslo.

 • Elektriske produkter du skal skifte ut, som fremdeles virker?

  Gi bort eller selg disse på markedsplasser på nett eller i sosiale medier. Selv om du ikke har bruk for produktet lenger, er det flere som er interessert i å bruke produktet videre. Din gamle TV kan bli noen annens nye TV.

 • Småprodukter med elektriske deler

  Uansett hvor stor eller liten elektronikken er, kan den inneholde gasser, oljer eller andre miljøgifter. Disse er ikke farlige når produktet er i bruk, men når produktet er ødelagt og skal kastes er det viktig at miljøgiftene blir behandlet og håndtert riktig. Det er derfor du som forbruker kan levere elektriske produkter gratis til butikker som selger produktene, også om det er et annet merke. Lever derfor alt inn til gjenvinning – uansett hvor stort eller lite det er.


Hva blir det til

Miljøsanering av EE-avfall betyr å identifisere og sortere ut de komponentene som inneholder miljøskadelige stoffer. Slike stoffer finner vi blant annet i kretskort, kabler, displayer, batterier, motstandere, TV-er og kompressorer.

Visste du at…

…produksjonen av en stasjonær PC med 17 tommers skjerm gir over 700 kg CO2-utslipp?

det var metall fra gjenvunnet elektronisk avfall i medaljene i Vancouver-OL?

det er ca 5 gram gull i ett tonn gullmalm, mens det i ett tonn med kretskort kan være opptil 250 gram gull?

I et KFK-kjøleskap produsert før 1993 er det så mye klimagass at det tilsvarer utslipp fra 10 000 km med bilkjøring.

glass fra gamle tv-apparater inneholder bly og kan derfor brukes i veggene til røntgenrom på sykehus?