Gjenstander som er laget av metall skal ikke sorteres sammen med glass- og metallemballasjen.

Metall

Metall, eller metallavfall, er produkter laget av materialer som aluminium, kobber, messing, tinn, bly, jern og stål. Det er egne ordninger for metallemballasje.

Slik gjør du det

 1. Sorter metall som skal leveres til gjenvinning hjemme.
 2. Lever metallet på nærmeste gjenvinningsstasjon.

Ja takk

 • Metallgjenstander
 • Barnevogn
 • Beslag
 • Bestikk
 • Felg
 • Gardinstang
 • Gassgrill
 • Gitarstrenger
 • gryter og panner
 • Hjulkapsel
 • Jern
 • Kakeform i metall
 • Kniver
 • Låser og nøkler
 • Matboks, i metall
 • Messingtråd
 • Mynter
 • Paraply, med metallspiler
 • Spiker og skruer
 • Termos
 • Vinopptrekker

Nei takk

 • Hermetikkbokser

Håndtering av Metall

 • Ved sortering innlevering av metall kreves det ofte at det ikke skal innehold andre produktrester eller avfall. 
 • For enkelte metaller kan det være spesifikke krav ved utsortering av enkeltmetaller. Hvordan det sorteres ut kan påvirke pris.
Metall er en ettertraktet råvare. Mange aktører/mottak betaler for innlevering av metallavfall. Metallet blir videreforedlet og solgt som råvarer  på det internasjonale råvaremarkedet.

Lenker

  


Hva blir det til

Etter mottak, sortering og behandling selges jern, metaller og andre gjenvinnbare deler til smelteverk og videreforedlere i Norge og utlandet. Fordi jern kan smeltes om, utgjør disse produktene viktige råvarer for industrien, og brukes i produksjonen av nye jern- og metallprodukter.

Metall er blant materialene som er lettest å gjenvinne. Svært mye av det metallet som er i omløp i nye produkter, har vært smeltet om flere ganger. Innsamlet metallemballasje sorteres og selges til smelteverk som produserer nye metallgjenstander som spiker, skruer, binders, hageredskaper, emballasje, bilfelger og sykkeldeler.