Produkt som er går under farlig avfall inneholder miljø-og helseskadelige stoffer. Unngå derfor at stoffene havner på avveie:

 • Lever inn til mottak for farlig avfall, som nærmeste gjenvinningsstasjon. Lever helst farlig avfall i originalemballasjen.
 • Ikke kast i restavfallet, i naturen eller i toalettet/vasken 

Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

Slik gjør du det

Lever avfallet i original emballasje hvis mulig – eller bruk annen tett emballasje og merk/skriv på hva det inneholder.

 1. Ha en fast plass der du samler farlig avfall.
 2. Lever det farlige avfallet – finn nærmeste sted.
 3. Husk: Lysstoffrør og sparepærer kan du levere gratis til i butikker som selger slike.

Ja takk

 • Rengjøringsmiddel
 • Maling
 • Lim
 • Lakk
 • Sprayboks
 • Lysstoffrør
 • Løsemiddel
 • Bilpleiemiddel
 • Bilolje
 • Båtpleiemiddel
 • Skismøring med fluor/fluorkarboner
 • Skirens
 • Bekjempningsmiddel
 • Neglelakk
 • Neglelakkfjerner

Nei takk

 • Ammunisjon og eksplosiver
 • Udetonert fyrverkeri
 • Våpen
 • Medisinrester

Hva gjør du med…

 • Produkter du er usikker på om er farlig avfall?

  Om du er i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: lever det uansett som farlig avfall så er du sikret at miljøfarlige stoffer ikke lekker ut i naturen.

 • Produkter merket med faresymboler?

  Tom emballasje leveres som farlig avfall dersom det er merket med ett eller flere faremerker. Her finner du en oversikt over faremerkene.

Håndtering av Farlig avfall

Oppbevaring av farlig avfall
Farlig avfall skal oppbevares slik at det ikke medfører fare for mennesker eller miljø. 
 
Minimumskravene er: 
 • Alle i bedriften som håndterer avfall skal være informert. Vær raus med skiltingen. 
 • Avfallet skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende, helst innelåst i eget rom 
 • Oppbevar avfallet i hel og tett emballasje, helst i originalemballasjen
 • Forskjellige typer avfall må ikke blandes 
 • Avfallsstoffer som kan reagere med hverandre bør ikke oppbevares i nærheten av hverandre 
 • Avfallet bør stå på tett dekke 
 • Ha prosedyrer og utstyr for håndtering av søl og spill 
 • Bruk verneutstyr ved håndtering av farlig avfall
 
Levering av farlig avfall
Alt farlig avfall skal leveres inn til godkjent mottak og skal deklareres. Ubetjente mottak kan kun benyttes av privatpersoner. Det stilles krav til pakking og transport av farlig avfall.
 
Hvis det oppstår mer enn 1 kg farlig avfall i året i din bedrift, skal det leveres inn årlig. Små mengder farlig avfall kan leveres inn på kommunalt avfallsmottak. Kommunen plikter å ta imot inntil 1000 kg per år per bedrift. Bedrifter må betale for å levere farlig avfall, uansett mottak. Det lønner seg å innhente flere tilbud før du leverer avfallet. 


Hva blir det til

Behandling av farlig avfall er strengt regulert av lovverket. Farlig avfall pakkes og sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes og brukes i nye produkter. Det som ikke kan brukes om igjen blir forsvarlig behandlet slik at man unngår utslipp til miljøet.