Produkt som er går under farlig avfall inneholder miljø-og helseskadelige stoffer. Unngå derfor at stoffene havner på avveie:

 • Lever inn til mottak for farlig avfall, som nærmeste gjenvinningsstasjon. Lever helst farlig avfall i originalemballasjen.
 • Ikke kast i restavfallet, i naturen eller i toalettet/vasken 

Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

Slik gjør du det

Lever avfallet i original emballasje hvis mulig – eller bruk annen tett emballasje og merk/skriv på hva det inneholder.

 1. Ha en fast plass der du samler farlig avfall.
 2. Lever det farlige avfallet – finn nærmeste sted.
 3. Husk: Lysstoffrør og sparepærer kan du levere gratis til i butikker som selger slike.

Ja takk

 • Rengjøringsmiddel
 • Maling
 • Lim
 • Lakk
 • Sprayboks
 • Lysstoffrør
 • Løsemiddel
 • Bilpleiemiddel
 • Bilolje
 • Båtpleiemiddel
 • Skismøring med fluor/fluorkarboner
 • Skirens
 • Bekjempningsmiddel
 • Neglelakk
 • Neglelakkfjerner

Nei takk

 • Ammunisjon og eksplosiver
 • Udetonert fyrverkeri
 • Våpen
 • Medisinrester

Hva gjør du med…

 • Produkter du er usikker på om er farlig avfall?

  Om du er i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: lever det uansett som farlig avfall så er du sikret at miljøfarlige stoffer ikke lekker ut i naturen.

 • Produkter merket med faresymboler?

  Tom emballasje leveres som farlig avfall dersom det er merket med ett eller flere faremerker. Her finner du en oversikt over faremerkene.


Hva blir det til

Behandling av farlig avfall er strengt regulert av lovverket. Farlig avfall pakkes og sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes og brukes i nye produkter. Det som ikke kan brukes om igjen blir forsvarlig behandlet slik at man unngår utslipp til miljøet.