Eksplosjonsfarlig avfall

Våpen

Sorteres som Eksplosjonsfarlig avfall i

Lever våpen til destruksjon hos politiet. Ta gjerne kontakt med din nærmeste politistasjon før du leverer inn.