Fritidsb��ter med innenbordsmotor sorteres som Fritidsbåter med innenbordsmotor

Fritidsbåter med innenbordsmotor

Fritidsbåter med innenbordsmotor er alle båter med innenbordsmotor med skroglengde inntil 49,21 fot (15 meter). Dette inkluderer også vannscootere.

Det er gratis å levere inn små fritidsbåter til gjenvinning. I tillegg utbetales det 1000 kr i vrakpant (dette gjelder ikke båter som er brukt til næringsformål).

Finn mottak kasserte fritidsbåter.

Slik gjør du det

 1. Registrer deg og

  last ned skjema for levering av båt og utbetaling av vrakpant.
 2. Ta kontakt med mottaket før du leverer båten.

  Finn ditt nærmeste mottak for fritidsbåter med innenbordsmotor.
 3. Lever båten til nærmeste mottak og få skjemaet signert og godkjent fra mottaket.
 4. Ta bilde av/scan skjemaet og

  send det inn for utbetaling av vrakpant.

Ja takk

 • Vannscooter
 • Seilbåt
 • Motorbåt
 • Snekke
 • Skute
 • RIB
 • Trebåt
 • Glassfiberbåt
 • Plastbåt
 • Betongbåt
 • Aluminiumsbåt

Nei takk

 • Gummibåt, oppblåsbar

Dette lurer mange på

 • Hva gjør jeg med fritidsbåter under 15 fot, og båter med innenbordsmotor?

  Du kan levere båter under 15 fot i alle kommuner. Båter over 15 fot uten innenbordsmotor leveres til godkjente mottak. Finn ut hvor du leverer kasserte fritidsbåter.

 • Får jeg dekket kostnader til frakt?

  Du får ikke spesifikt dekket kostnader til frakt, men det er gratis å levere inn båter til kassering og det utbetales vrakpant for båteiere.


Hva blir det til

Båtskrog og annet avfall fra båtene vil gå til materialgjenvinning eller energiutnyttelse avhengig av materiale og innhold av farlige stoffer.

Kasserte fritidsbåter leveres til mottaksanlegg for miljømessig forsvarlig behandling. Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, og farlige stoffer i bl.a. bunnstoff og skrog. Hovedandelen av fritidsbåtene i Norge er laget av komposittmaterialer.

Dumping av båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid vil gi mikroplast til havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.