Marint avfall

Marint avfall er avfall som forsøpler og er ryddet fra strender, havet, i og langs vassdrag og innsjøer.

Når du rydder søppel i naturen bidrar du til å hindre ødeleggelse av strendene, kysten vår og det marine økosystemet.

Avfall i væskeform, som olje, parafin og andre kjemikalier, regnes ikke som marint avfall. Denne typen avfall leveres som farlig avfall.

Slik gjør du det

Gjennom Rydde kan du registrere din egen ryddeaksjon og se andre ryddeaksjoner i ditt område.

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling, og er en medlemsorganisasjon for bedrifter, kommuner, organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til et rent Norge.

 1. Finn et område du ønsker å rydde.
 2. Meld deg på en ryddeaksjon eller

  registrer din egen på Rydde.
 3. Finn ut hvor og hvordan du kan levere det marine avfallet på Rydde. Det er gratis å levere inn marint avfall for strandryddere.
 4. Rydd og lever avfallet du har funnet sammen med aksjonskoden du har fått.
 5. Søk om refusjon på utgifter til transport eller behandling av marint avfall som er samlet inn på frivillig basis gjennom

  refusjonsordningen til Hold Norge Rent.

Ja takk

 • Plast
 • Isoporemballasje
 • Fiskegarn
 • Plastflaske
 • Q-tips
 • Tau
 • Knust glass
 • Metallgjenstander
 • Gummi
 • Blandet trevirke
 • Småelektronikk
 • Bildekk

Nei takk

 • Mineralsk olje
 • Fett og matolje
 • Parafin
 • Kjemikalier

Hva gjør du med…

 • Ødelagte fritidsbåter?

  Alle kommuner skal tilby mottak for innlevering av båter uten innenbordsmotor under 15 fot. Er det større båter med innenbordsmotor kan disse leveres til godkjente mottak. Det vil etterhvert komme flere mottak som er godkjent for innlevering av større båter. Når båten er levert inn kan båteiere søke om 1000 kroner i tilskudd for hver leverte fritidsbåt.

  Mer informasjon og finn mottak for kasserte fritidsbåter.

 • Farlig avfall, elektrisk avfall og batterier?

  Vær forsiktig når du rydder farlig avfall, elektrisk avfall og batterier. Unngå også å rydde elektriske gjenstander under vann. Er du i tvil, la avfallet ligge og gi beskjed til kommunen om hvor avfallet ligger. Sorter ellers farlig avfall, elektrisk avfall og batterier for seg. Dette avfallet kan inneholde miljøgifter som må spesialbehandles når det leveres inn. Det er derfor viktig at du skiller denne typen avfall fra det andre avfallet når du rydder. Vær også forsiktig med sprøytespisser, glasskår og andre skarpe gjenstander, og legg disse i en lukket beholder når du rydder. Om du lurer på om noe er farlig avfall – skriv det inn i søkefeltet på sortere.no og finn ut hvordan det skal sorteres.

 • Trevirke?

  Det er ofte mye trevirke å finne når en rydder på strender. Da er det spesielt viktig å være oppmerksom på impregnert trevirke, som er farlig avfall. Om dette trevirket blir brent avgir det miljøfarlige gasser, og asken som ligger igjen er svært giftig for både mennesker, dyr og natur.

 • Medisiner?

  Samle medisiner du finner og lever til et apotek.

 • Flytende væsker?

  Avfall i væskeform, som olje, parafin og andre kjemikalier, kan bli funnet i nærheten av vann, men regnes ikke som marint avfall,. Finner du umerkede beholdere så sjekk disse forsiktig. Tøm ut vann og lever beholderen som farlig avfall.