Bølgepapp sorteres som Papp

Papp

Bølgepapp er emballasje som brukes til innpakning av alt fra møbler, hvitevarer og matvarer, til flytteesker. To lag papir er limt til et bølget papir, derav navnet bølgepapp.

Slik gjør du det

 1. Fjern eventuelle rester, for eksempel mat.
 2. Brett pappen godt sammen slik at den ikke tar så stor plass, da tar pappen mindre plass i dunken og under transport til gjenvinning.
 3. Sorter sammen med papiret (finn leveringssted dersom du har store mengder).

Ja takk

 • Transportemballasje
 • Flytteesker
 • Vinkartong i papp
 • Pappeske

Nei takk

 • Tilgriset emballasje
 • Våt bølgepapp

Hva gjør du med…

 • Tapen på pappeskene?

  Ta gjerne bort tape som er lett å ta bort før sortering, så blir gjenvinningen enda mer effektiv.


Hva blir det til

Etter at bølgepappen er samlet inn blir den sortert og presset i store baller. Brukt bølgepapp er en etterspurt råvare som selges videre til papirfabrikker i Norge og utlandet. Den brukte pappen brukes som råstoff i produksjon av nytt papir og ny emballasje.
I noen tilfeller kan returfiberen være forurenset eller ødelagt, slik at den ikke kan materialgjenvinnes. Dette utgjør et begrenset volum og blir som regel energiutnyttet.

Visste du at…

…vi i dag bruker 10-15 prosent mindre materiale per emballert enhet, enn for 10 år siden?

…vi gjenvinner nesten hundre prosent av all den bølgepappen vi bruker i Norge?

…vi har drevet innsamling og gjenvinning av brukt papp i Norge siden begynnelsen av 1930-tallet?

en gjenvunnet banankasse sparer like mye CO2 som 3 km i bil?

det årlig arrangeres en bølgepappseilas på Glomma?