Bølgepapp

Bølgepapp er emballasje som brukes til innpakning av alt fra møbler, hvitevarer og matvarer, til flytteesker. To lag papir er limt til et bølget papir, derav navnet bølgepapp.

 
Slik gjør du det
  • Fjern eventuelle rester, for eksempel mat
  • Brett pappen godt sammen slik at den ikke tar så stor plass
  • Sorter sammen med papiret (finn leveringssted dersom du har store mengder)
 
Ja takk
  • Bølgepapp brukt til innpakning 
  • Flytteesker
  • Vinkartong i papp
 
Nei takk
  • Tilgriset bølgepapp, som pizzaesker med matrester
  • Våt papp
  • Plastemballasje
 
Hva gjør du med…
 
Tapen på pappeskene? 
 
Tapen kan være på når du sorterer pappen. Den blir fjernet når kartongen gjenvinnes.
 
 


Hva blir det til

Etter at bølgepappen er samlet inn blir den sortert og presset i store baller. Brukt bølgepapp er en etterspurt råvare som selges videre til papirfabrikker i Norge og utlandet. Den brukte pappen brukes som råstoff i produksjon av nytt papir og ny emballasje.
I noen tilfeller kan returfiberen være forurenset eller ødelagt, slik at den ikke kan materialgjenvinnes. Dette utgjør et begrenset volum og blir som regel energiutnyttet.

Visste du at…

…vi i dag bruker 10-15 prosent mindre materiale per emballert enhet, enn for 10 år siden?

…vi gjenvinner nesten hundre prosent av all den bølgepappen vi bruker i Norge?

…vi har drevet innsamling og gjenvinning av brukt papp i Norge siden begynnelsen av 1930-tallet?

en gjenvunnet banankasse sparer like mye CO2 som 3 km i bil?

det årlig arrangeres en bølgepappseilas på Glomma?