Restavfall

Våt papp

Sorteres som Restavfall i

Papp er ferskvare. Når pappen blir våt, blir kvaliteten på fibrene mye dårligere.

Oppbevar pappen på et tørt sted, slik at kvaliteten beholdes og pappen kan sorteres og gjenvinnes. Er det bare en liten våt flekk kan du sortere pappen som vanlig.