Huskeliste til oppussing

Store ting kan sorteres i hauger og mindre ting i solide poser.

Da er du godt forberedt før du skal levere avfallet ditt.

 • Pappemballasje
 • Pappesker
 • Papir
 • Tomt/tørt malingsspann
 • Transportemballasje
 • Plastfolie

 • Ledninger
 • Stikkontakter
 • Brytere og lys
 • Fugemasse
 • Løsemidler
 • Spraybokser
 • Maling, lim og lakk
 • Malingspann med rester
 • Gamle gulvbelegg
 • Gamle vinduer
 • Impregnert trevirke
 • Ioniske røykvarslere
 • Vinylbelegg
 • Farget EPS/isopor
 • Asbest*
 • Eternittplater*

*Bruk verneutstyr. Sjekk regler for håndtering og innpakking.

Sorter også dette hver for seg:

 • Ubehandlet trevirke
 • Malt/lakkert trevirke
 • Tomt metall-malingsspann
 • Annet metall
 • Porselen
 • Fliser
 • Betong
 • Tegl og leca
 • Stein
 • Hageavfall
 • Jord
 • Hvit EPS/isopor
 • Isolasjon/steinull
 • Gips

Er du usikker? Sjekk her eller putt det i en egen pose.

Faresymboler

Farlig avfall er markert med faresymbol. Er det rester igjen, sorteres det som farlig avfall. Er det tomt, sjekk sortere.no

Gjenbruk av byggrester

Bygg en hylle/krakk/annet av byggrestene, eller selg/gi bort brukbare materialer du ikke trenger selv. Det er bra for både miljø og lommebok.