sortere.no / Hvorfor / Ta vare på dine edle deler

Ta vare på dine edle deler

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder edle metaller og sjeldne grunnstoffer det er begrenset av i verden, som det er forurensende og helseskadelig å utvinne, og som kan skade mennesker, miljø og dyr hvis de havner på avveie. Derfor er det så viktig at du tar vare på dine edle deler. Lever EE-avfallet til gjenvinning!

Ta vare på dine edle deler

SMART OPPBEVARING: Ha småelektrisk og småelektronisk avfall i et bærenett, så det er lett å ta det med når du skal på gjenvinningsstasjonen, eller butikker som selger tilsvarende produkter. Foto: Åsa Maria Mikkelsen / LOOP


GJENVINNING

Hva er vitsen? Det er mindre forurensende å gjenvinne materialer enn å utvinne nye råstoffer fra naturen. Mye elektronikk inneholder i tillegg sjeldne grunnstoffer som det både er svært forurensende og helseskadelig for gruvearbeidere å grave ut. Derfor er det viktig at vi leverer elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning, i stedet for å kaste de i restavfallet. Da kan materialene brukes på nytt.

Hvordan sortere? Privatpersoner kan levere EE-avfall i butikker som selger tilsvarende produkter. Har du for eksempel en ødelagt elektrisk leke kan den leveres gratis til en lekebutikk, selv om det ikke var der du kjøpte leken.

Hva bør jeg huske på? Hvis du skal selge elektriske og elektroniske produkter, så de kan brukes om igjen, er det smart å slette sensitiv data før du gir det fra deg.
Hvor mye gjenvinnes? 78 prosent av EE-avfallet blir materialgjenvunnet (2018).

Hvem har ansvaret? Fire returselskaper er godkjent for innsamling og gjenvinning av EE-avfall i Noreg: RENAS, NORSIRK, ERP Norge og Recipo. I 2017 samla de tre førstnevnte inn og behandlet over 130.000 tonn EE-avfall (2018). Recipo er godkjent som returselskap for EE-avfall fra 2019.

Hva er EE-avfall, egentlig? EE-avfall er alle produkter som bruker eller leder strøm. Det er det samme om strømmen kommer fra batterier eller strømnettet. Alt fra bøker med lyd i, til blinkesko med lys i.

SKUFF PÅ SKUFF: Det er gunstig for miljøet at du leverer inn ødelagt elektronikk du har liggende i skuffer og skap. Foto: Åsa Maria Mikkelsen / LOOP

Små produkter, stor skade

Elektronikk består ikke bare av verdifulle materialer. Både kretskort, litiumbatterier, lyspærer og mobiltelefoner inneholder også miljøgifter som kan skade mennesker, dyr og natur hvis de ikke behandles forsvarlig. Selv små mengder på avveie kan gjøre stor skade, det skal for eksempel bare én teskje kvikksølv til for å forurense en middels stor innsjø. Til tross for det kaster vi store mengder miljøfarlig avfall i søpla, hvert eneste år. Rundt 7000 tonn EE-avfall havner i restavfallet hvert år, noe som tilsvarer 50 millioner iPhoner.

Mange har elektronikk med edle og sjeldne metaller i skap og skuffer. Sju av ti nordmenn har for eksempel brukte mobiltelefoner liggende, som blant annet inneholder aluminium, gull, jern og kobber. Selv om du ikke har bruk for mobilen lenger, kanskje fordi skjermen er knust, er det andre som har det. Elektriske og elektroniske produkter inneholder verdifulle materialer det er lite av i verden, og som kan brukes om igjen.

Sayonara, sink?

Vi lever i et overflodssamfunn hvor vi bytter ut og forbruker elektronikk som aldri før. Nordmenn kjøper ny mobiltelefon omtrent annethvert år, i følge Framtiden i våre hender. Globalt ble det solgt rundt 1,8 milliarder mobiltelefoner i fjor. Det fører til en stor etterspørsel av råmaterialer. Når det ikke finnes nok resirkulerte materialer å ta av, må det utvinnes nye råstoffer fra naturen.

Her kan du lese mer om den voksende etterspørselen etter teknologiske produkter, og dermed også det voksende behovet for sjeldne jordartsmetaller.


Dagens ressursbruk er ikke bærekraftig. Fortsetter vi som vi gjør nå, kan vi faktisk gå tom for flere naturressurser om bare 10 til 30 år.

UT AV RESTAVFALLET: Sørg for at kabler, lyspærer og elektrisk utstyr går til gjenvinning. Da kan materialene kan brukes på nytt, og ingen miljøgifter kommer på avveie. Foto: Trond Høines for LOOP

Sånn gjenvinnes elektronikken

I Norge har vi et svært effektivt og godt system for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall. Privatpersoner kan levere EE-avfall til nærmeste gjenvinningsstasjon, eller til butikker som selger tilsvarende produkter. Har du for eksempel en ødelagt elektrisk leke kan den leveres hos en lekebutikk, selv om det ikke var akkurat der du kjøpte leken. I selve gjenvinningsprosessen hentes edle metaller ut, og andre materialer gjenvinnes og brukes som råvarer i nye produkter. Når du leverer inn EE-avfall kan 78 prosent av materialene brukes på nytt.

Arranger fiksefest!

Noe av det beste vi kan gjøre for miljøet er å reparere og gjenbruke det vi har, fremfor å stadig bytte ut og kjøpe nytt. Da sparer vi både forurensing, klimautslipp, søppel og penger. Det har vokst fram en ny trend blant miljøbevisste forbrukere rundt omkring i verden, Restart Parties, som er fester hvor folk hjelper hverandre med å fikse og reparere det de har av elektronisk utstyr. Besøk Restarters Norway eller Naturvernforbundet for mer informasjon.