Trevirke

Trevirke er ubehandlet/rent trevirke og behandlet trevirke (malt, limt eller lakket). Impregnert trevirke leveres som farlig avfall.

Hvis treverket er i god stand, kan det brukes til mindre byggeprosjekt, reparasjoner og vedlikehold.

Greit å vite

  • Trevirke i god stand eller rester av trevirke kan brukes til repasjoner, vedlikehold og små byggeprosjekter. Her finner du oppskrifter til 5 små byggeprosjekter.

    Impregnert trevirke regnes som farlig avfall. Impregnert trevirke brukes ikke som ved eller brennes, da den avgir miljøfarlig stoffer og asken er svært giftig.

  1. Finn nærmeste gjenvinningsstasjon som tar imot trevirke
  2. Lever og sorter etter etter anvisning på nærmeste gjenvinningsstasjon som tar i mot trevirke. Du får du hjelp fra de som jobber der om du trenger det.

Dette lurer mange på