Tekstiler, klær og sko

Tekstiler og klær som er rene, tørre og uten lukt, og hele og brukbare sko (trenger ikke være vasket).

Greit å vite

  • Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler. 
     
    Mange er usikre på hva de gjør med ødelagte tekstiler og informasjonen kan variere fra ulike aktører. Om ødelagte tekstiler havner i restavfallet kan de lage problemer på anlegg og skape store klimagassutslipp fra forbrenning (spesielt da mesteparten av tekstilene inneholder plast). I tillegg mister vi muligheten til å bruke tekstilene videre. Derfor leverer du fortsatt ødelagte tekstiler til tøyinnsamlingsbokser eller til gjenvinningsstasjonen, om ikke kommunen din har valgt en annen løsning.
  • Det er ressurskrevende og miljøbelastende å produsere tekstiler. Uansett hva tekstilene er laget av, er det beste å levere de til gjenbruk når du ikke lenger trenger de. Tekstiler kan gå til ombruk, repareres, redesignes eller få nytt liv som noe helt annet. På denne måten utnytter vi materialene så lenge vi kan. 

Slik gjør du det

  1. Ha en fast plass der du samler tekstiler, klær og sko du ønsker å levere.
  2. Levér klær som er rene, tørre og uten lukt, og brukbare sko, i pose eller sekk til en tøyinnsamlingsboks eller gjenvinningsstasjon.

Typiske ting du sorterer som Tekstiler, klær og sko

Bukse, Sengetøy, Håndklær, Skjerf, Hatter og luer, Genser.

Typiske ting du ikke sorterer som Tekstiler, klær og sko

Skitne og våte tekstiler, Ødelagte og utslitte sko.

Dette lurer mange på