Gjenstandar til ombrukTekstilar, klede og sko

Bukse

Sorteres som Gjenstandar til ombruk eller Tekstilar, klede og sko i

Greit å vite

  • Øydelagte tekstilar leverer du til ein tøyinnsamlingsboks eller næraste gjenvinningsstasjon. Skil gjerne i ulike posar, og merk posen med øydelagte tekstilar. 
     
    Mange er usikre på kva dei gjer med øydelagte tekstilar og informasjonen kan variere frå ulike aktørar. Om øydelagte tekstiler hamnar i restavfallet kan dei laga problem på anlegg og skapa store klimagassutslepp frå forbrenning (spesielt då mesteparten av tekstila inneheld plast). I tillegg mistar vi moglegheita til å bruka tekstilane vidare. Derfor leverer du framleis øydelagte tekstilar til tøyinnsamlingsboksar eller til gjenvinningsstasjonen, om ikkje kommunen din har valt ei anna løysing. 
  • Det er ressurskrevande og miljøbelastende å produsera tekstilar. Uansett kva tekstila er laga av, er det beste å levera dei til gjenbruk når du ikkje lenger treng dei. Tekstil kan gå til ombruk, blir reparerte, redesignes eller få nytt liv som noko heilt anna. På denne måten utnyttar vi materiala så lenge vi kan.