Marint avfall

Marint avfall er avfall som forsøpler og er ryddet fra strender, havet, i og langs vassdrag og innsjøer.

Når du rydder søppel i naturen bidrar du til å hindre ødeleggelse av strendene, kysten vår og det marine økosystemet.

Avfall i væskeform, som olje, parafin og andre kjemikalier, regnes ikke som marint avfall. Denne typen avfall leveres som farlig avfall.

Slik gjør du det

Gjennom Rydde kan du registrere din egen ryddeaksjon og se andre ryddeaksjoner i ditt område.

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling, og er en medlemsorganisasjon for bedrifter, kommuner, organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til et rent Norge.

  1. Finn et område du ønsker å rydde.
  2. Meld deg på en ryddeaksjon eller registrer din egen på Rydde.
  3. Finn ut hvor og hvordan du kan levere det marine avfallet på Rydde. Det er gratis å levere inn marint avfall for strandryddere.
  4. Rydd og lever avfallet du har funnet sammen med aksjonskoden du har fått.
  5. Søk om refusjon på utgifter til transport eller behandling av marint avfall som er samlet inn på frivillig basis gjennom refusjonsordningen til Hold Norge Rent.

Typiske ting du sorterer som Marint avfall

Plast, Tau, Knust glass, Metallgjenstander, Gummi.

Typiske ting du ikke sorterer som Marint avfall

Mineralsk olje, Fett og matolje, Parafin, Kjemikalier.

Dette lurer mange på