Hageavfall

Hageavfall er alt biologisk nedbrytbart avfall som oppstår i og rundt hagen. Dette er for eksempel gress/ugress, løv, hageplanter, greiner og kvist.

Vanlige hageplanter, som ikke er en trussel i hagen, kan skade det biologiske mangfoldet om de kommer ut i naturen.

Slik gjør du det

Hageplanter kan være skadelige for det norske økosystemet og det er derfor forbud mot å dumpe hageavfall i naturen.

Fremmede arter pakkes i tette avfallssekker, og leveres for seg på gjenvinningsstasjonen.

  1. Levér hageavfall til nærmeste gjenvinningsstasjon. Sjekk om din kommune eller velforeningen har innsamling av hageavfall i ditt område.
  2. Om du har tilgang til en kompostkvern får du plass til mer når hageavfallet skal leveres.

Typiske ting du sorterer som Hageavfall

Gress, Ugress, Hageplanter, Greiner, Røtter.

Typiske ting du ikke sorterer som Hageavfall

Fremmede arter, Nedfallsfrukt, Stein, Jord.

Dette lurer mange på