Stein og grus

Stein

Sorteres som Stein og grus i

Legg stein tilbake i naturen eller lever til gjenvinningsstasjonen.

Kontakt gjerne kommunen for råd om du har store mengder stein.