Fritidsbåter med innenbordsmotor

Fritidsbåter med innenbordsmotor er alle båter med innenbordsmotor med skroglengde inntil 49,21 fot (15 meter). Dette inkluderer også vannscootere.

Det er gratis å levere inn små fritidsbåter til gjenvinning. I tillegg utbetales det 1000 kr i vrakpant (dette gjelder ikke båter som er brukt til næringsformål).

Finn mottak kasserte fritidsbåter.

Slik gjør du det

  1. Registrer deg og last ned skjema for levering av båt og utbetaling av vrakpant.
  2. Ta kontakt med mottaket før du leverer båten. Finn ditt nærmeste mottak for fritidsbåter med innenbordsmotor.
  3. Lever båten til nærmeste mottak og få skjemaet signert og godkjent fra mottaket.
  4. Ta bilde av/scan skjemaet og send det inn for utbetaling av vrakpant.

Typiske ting du sorterer som Fritidsbåter med innenbordsmotor

Motorbåt, Seilbåt, Vannscooter, Plastbåt, RIB.

Typiske ting du ikke sorterer som Fritidsbåter med innenbordsmotor

Gummibåt, oppblåsbar.

Dette lurer mange på