Foto: Buttingsrud camping

Utenriksdepartementet fraråder utenlandsreiser som ikke er helt nødvendige, og som en konsekvens har interessen for å feriere i eget land eksplodert. Mye turisme kan bety mange handleposer med dobbel knute på, men heldigvis fortsetter mange å kildesortere i ferien.

– Mange er flinke til å kildesortere, selv om det ikke er tilrettelagt for det der de er på ferie. Men skal flere ta med seg de gode vanene på ferie, må destinasjonene legge til rette for sortering. Kildesortering er den nye normalen i hverdagen, og snart er det kanskje også en selvfølgelighet når vi er på tur, sier Sylvelin Aadland, ansvarlig for Sortere.

Skal flere ta med seg de gode vanene på ferie, må destinasjonene legge til rette for sortering.

Sylvelin Aadland, ansvarlig Sortere
8 av 10 mener kildesortering har stor betydning for miljøet! Kilde: Opinion for LOOP/Sortere, 2021.

Camping for klimaet

Mange steder går alt i samme container, fra pølsepakke til knekt badmintonracket. Men det finnes destinasjoner som legger til rette for kildesortering, og møter turisters ønske om å gjøre bærekraftige tiltak, også når de er på tur. På Buttingsud camping ved Hønefoss har de kildesortert i 20 år. Her kan du sortere papp og papir, plastemballasje, batterier, glass- og metallemballasje, lyspærer og småelektronikk.

– Vi fikk gjestene fort med, siden vi innførte kildesortering da det også begynte i kommunen. De fleste gjestene synes det er fint å kunne ha samme vaner på campingen som hjemme. Det å tilrettelegge for kildesortering er bra for alle campingplasser, for vi skal være det grønneste feriealternativet i landet, sier Trond Helge Buttingsrud ved Buttingsrud camping.

Hyttefolk vil gjøre som hjemme

GLØR IKS tar hånd om avfall fra innbyggere og hytteeiere i Lillehammer, Gausdal og Øyer kommune. De har store, tettbygde og moderne hyttefelt i alle sine kommuner, blant annet Hafjell og Skeikampen. Hyttene brukes i store deler av året. Siden de har god infrastruktur og bare er et par timer fra Oslo, er det lett å bruke hyttene som et hjem nummer to. Derfor kastes det enorme mengder avfall her.

– Hyttefolket “krever” å kunne kildesortere, særlig nå som dette er så godt etablert i Oslo-området. Det har vært mulig å sortere papp og papir her i mange år, og glass og metall på de aller fleste stedene. I løpet av de siste to årene har vi også innført sortering av matavfall, sier Hanne Worup i GLØR. Worup mener at hyttefolk stort sett er flinke til å sortere, men legger til at det er noen utfordringer i områdene med mest utleie. De som eier hytte selv sorterer mer og bedre enn de som leier.

– Hyttefolk vil gjerne gjøre som hjemme. Tidligere opplevde vi at folk fra Oslo tok med seg blå og grønne poser hjemmefra og kaste alt i restavfallet. Det skjer ikke så ofte lenger, men innimellom får vi spørsmål om de kan gjøre dette. Ellers er det ikke så ofte vi hører fra hyttefolket og det tar vi som et tegn på at det fungerer godt, sier Worup.

Savner du muligheten til å kildesortere der du ferdes i ferien, kan du gi beskjed til campingplassen, hotellet, kommunen hytta ligger i, eller det lokale næringslivet.

Sammen kan vi gjøre en forskjell!

– Mange destinasjoner har tilrettelagt for kildesortering fordi de som bruker områdene har etterspurt det. Savner du muligheten til å kildesortere der du ferdes i ferien, kan du gi beskjed til campingplassen, hotellet, kommunen hytta ligger i, eller det lokale næringslivet. Skal vi bli skikkelig gode på å ta vare på jordens ressurser, må vi alle være med å gjøre litt. Sammen kan vi gjøre en forskjell! oppmuntrer Aadland fra Sortere.

Kildesorterer vi, uansett om vi er hjemme eller på hytta, kan materialene i avfallet bli til nye ressurser. Metallet fra metallemballasje kan smeltes om til nye metallprodukter, og matavfall kan bli til kompostjord, eller miljøvennlig biogass og biogjødsel. Kildesortering begrenser uttaket av nye naturressurser og sikrer at naturressursene vi allerede har hentet ut får lenger levetid. Derfor er det viktig at vi ikke tar ferie fra kildesortering. Og ikke minst, at destinasjonene gjør det enkelt for oss å sortere på sommerferien.

Oppdatert juni 2021.