Farleg avfallVindu

Vindauge

Sorteres som Farleg avfall eller Vindu i

Greit å vite

  • Er du i tvil om noko er farleg avfall, er det best å ikkje ta sjanser: levér det uansett som farleg avfall.
     
    Farleg avfall inneheld miljø-og helseskadelege stoff og kan gjere stor skade om det havnar på avvege (eller i restavfallet).
  • Isolerglasruter som kan innehalde PCB leverer du med ramme/karm. PCBet sit i fugemassen som er brukt til å feste glaset i ramma.

Norske isolerglassruter fra perioden 1965–75 kan inneholde PCB og skal dermed behandles som farlig avfall. Importerte vinduer kan inneholde PCB helt frem til 1980. På metallisten mellom glasslagene finner du som regel påstemplet produksjonsår/-dato og hvem som har produsert vinduet. Finner du ikke årstallet, men har mistanke om innhold av PCB, må vinduet leveres til kommunalt mottak for farlig avfall.

Isolerglassruter fra 1970 - 1990 kan inneholde klorparafiner i lim og tetningslisterog skal leveres godkjent mottak for farlig avfall.