Farlig avfallVindu med PCB

Vindu med PCB eller klorparafiner

Sorteres som Farlig avfall eller Vindu med PCB i

Greit å vite

  • Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.
     
    Farlig avfall inneholder miljø-og helseskadelige stoffer og kan gjøre stor skade om det havner på avveie (eller i restavfallet).
  • Isolerglassruter som kan inneholde PCB leveres med ramme/karm. PCBet sitter i fugemassen som er brukt til å feste glasset i rammen.

Norske isolerglassruter fra perioden 1965–75 kan inneholde PCB og skal dermed behandles som farlig avfall. Importerte vinduer kan inneholde PCB helt frem til 1980. På metallisten mellom glasslagene finner du som regel påstemplet produksjonsår/-dato og hvem som har produsert vinduet. Finner du ikke årstallet, men har mistanke om innhold av PCB, må vinduet leveres til kommunalt mottak for farlig avfall.

Isolerglassruter fra 1970 - 1990 kan inneholde klorparafiner i lim og tetningslisterog skal leveres godkjent mottak for farlig avfall.