RestavfallGjenstandar til ombrukGlass

Vin- og drikkeglas

Sorteres som Restavfall, Gjenstandar til ombruk eller Glass i

Drikkeglas som er heile og uten skår kan du gje bort til loppemarked eller seljas/gjes bor på f.eks finn.no.

Knuste drikkeglas pakkar du inn i f.eks avispapir før du kastar den i restavfallet. På den måten blir det ikkje hol i posen og ingen kan kome til skade for å skjere seg.

Det er kun glas som har vært emballasje rundt mat- eller drikkevarer som du leverer som glasemballasje. Drikkeglas (krystallglas, hushaldningsglas, ølglas og liknande) og annet glas kan innehalde stoff (som bly) som gjer at dei ikkje kan gjenvinnast saman med glasemballasjen.