Restavfall

Vedsekk

Sorteres som Restavfall i

Vedsekker er laget av sterk plast som tåler mye. Sorteres vedsekken som plastemballasje er det fare for at den vikler seg fast i maskiner på sorteringsanlegget. Dette fører til tekniske problemer og at sorteringen stopper opp.