Restavfall

Vedsekk

Sorteres som Restavfall i

Vedsekkar er laga av sterk plast som tåler mykje. Sorterer du vedsekken som plastemballasje er det fare for at den viklar seg fast i maskinar på sorteringsanlegget. Dette fører til tekniske problem og at sorteringa stoppar opp.