RestavfallMatavfall

Teposer

Sorteres som Restavfall eller Matavfall i

Vanlige teposer sorterer du i matavfallet. Fjern gjerne tråd og etikett først.

Teposer av nylon (plast) kaster du i restavfallet.

Går det mange teposer om dagen?

Kjøp te i løsvekt og bytt til en tesil eller gjenbrukbare teposer.