RestavfallSmåelektronikk

RFID-brikke

Sorteres som Restavfall eller Småelektronikk i

Det skilles mellom aktive og passive RFID-brikker:

  • Aktive RFID-brikker leverer du som elektronikk. Eksempler: bombrikker og bilnøkler. Disse har batterier og/eller lys, og kan sende signaler.

  • Passive RFID-brikker kaster du i restavfallet. Eksempler: Adgangskort og reisekort. Disse har ikke batterier eller lys, og kan kun motta signaler.