Småelektronikk

Røykvarsler

Sorteres som Småelektronikk i

Noen røykvarslere (ioniske) inneholder radioaktivt materiale. Lever disse som farlig avfall.