Restavfall

Papir med matrester

Sorteres som Restavfall i

Om du enkelt får fjernet matrestene sorterer du papiret sammen med annet papir.

Er papiret tilgriset eller bløtt av matrester vil det ødelegge for kvaliteten på det resirkulerte papiret, og kastes da i restavfallet.