RestavfallFarleg avfall

Lighter

Sorteres som Restavfall eller Farleg avfall i

Greit å vite

  • Tom lighter kastar du i restavfall. Er det noko igjen i lighteren, leverer du den som farleg avfall.

  • Er du i tvil om noko er farleg avfall, er det best å ikkje ta sjanser: levér det uansett som farleg avfall.
     
    Farleg avfall inneheld miljø-og helseskadelege stoff og kan gjere stor skade om det havnar på avvege (eller i restavfallet).