Tekstilar, klede og sko

Klede med flekkar

Sorteres som Tekstilar, klede og sko i

Greit å vite

 • Øydelagte tekstilar leverer du til ein tøyinnsamlingsboks eller næraste gjenvinningsstasjon. Skil gjerne i ulike posar, og merk posen med øydelagte tekstilar. 
   
  Mange er usikre på kva dei gjer med øydelagte tekstilar og informasjonen kan variere frå ulike aktørar. Om øydelagte tekstiler hamnar i restavfallet kan dei laga problem på anlegg og skapa store klimagassutslepp frå forbrenning (spesielt då mesteparten av tekstila inneheld plast). I tillegg mistar vi moglegheita til å bruka tekstilane vidare. Derfor leverer du framleis øydelagte tekstilar til tøyinnsamlingsboksar eller til gjenvinningsstasjonen, om ikkje kommunen din har valt ei anna løysing. 
 • Det er ressurskrevande og miljøbelastende å produsera tekstilar. Uansett kva tekstila er laga av, er det beste å levera dei til gjenbruk når du ikkje lenger treng dei. Tekstil kan gå til ombruk, blir reparerte, redesignes eller få nytt liv som noko heilt anna. På denne måten utnyttar vi materiala så lenge vi kan.

Her er nokre tips til effektiv fjerning av flekkar:

 • Rødvin: Skyl gjennom flekken med vatn, hell flytande vaskemiddel på og la det verke ein halvtime. Til slutt vaskar du plagget som normalt. Eit alternativ er å la flekken liggje i ei løysning med lunka vatn og natron i eit par minuttar, før du vaskar plagget som normalt. Ikkje hell salt på rødvinsflekken. Saltet fjernar fuktigheita, men etterlatar fargestoff slik at resultatet fort kan bli ein motstandsdyktig grå flekk.

 • Blod: Skyl området med ISKALDT vatn. Bruk flekkfjernar for å få vekk siste rest av flekkane og vask deretter plagget som normalt.

 • Grønske: Hell på oppvaskmiddel, gni det inn og la det verke over natta. Vask deretter plagget som normalt i vaskemaskina.

 • Stearin: Legg stoffet i frysaren i minst 30 minutt slik at stearinen stivnar. Skrap av stearinflekken med ein bordkniv. Legg eit kaffifilter over flekken og stryk med lav varme over flekken til stearinen smeltar og sugas opp av papiret. Det kan hende du må bytte papir når det vert feittete. Bruk gallesåpe eller miljømerket flekkfjernar for å få vekk siste rest av flekken.

 • Sveitteringar: Lag ei blanding av to delar klar eddik og tre delar natron, skrubb tøyet med blandinga og la det sitte i ein halvtime før du vaskar det i maskin.

Kjelde: tavarepadetduhar.no

 • Vassbasert maling: Jo raskare du behandlar, jo lettare går det. Skyl gjennom flekken med lunka vatn, hell på litt flytande vaskemiddel og la det verke i opptil 30 min. Vask deretter plagget som du pleier.

 • Oljebasert maling: Fjern før flekken tørkar inn så den ikkje sett seg i klærne. Legg ein gammal klut eller eit handkle som absorberande underlag under plagget og flekken. Fukt ein klut med tynner (f.eks. White Spirit - obs: husk god gjennomlufting!). Jobb med flekken til den er blitt blaut av kluten og tørk av overflødig væske med ein tørr klut. Hell flytande vaskemiddel på flekken, la det verke i ein halvtime og vask deretter plagget som vanleg.

Gamle malingsflekkar: Prøv å skrape bort mest mulig med ein bordkniv. Du kan også behandle flekken med ein klut med litt salmiakk eller penselrens. Test på eit lite synleg sted av plagget først for å sjå om det tåler det. Gni deretter inn flekken og la det verke i nokre minuttar. Gjenta fleire gonger over tid, til flekken er borte og vask plagget som vanlig.

Kjelde: omo.no / ifi.no