Døde kjæledyr

Sorteres som i

Døde kjæledyr leverer du til veterinær eller til dyrekrematorium.

Små dyr (f.eks. kanarifugl, mus og hamster) kan du begrave ute eller legge i restavfall.