Restavfall

Brødpose i plast og papir

Sorteres som Restavfall i

Om du skil plast og papir frå kvarandre, kan du sortere dei som papir og plastemballasje. Då bidrar du til at desse ressursane også blir gjenvunne.