Restavfall

Bonbon

Sorteres som Restavfall i

Hylsen og papirhatten sorteres som papir.