Restavfall

Blandingsemballasje

Sorteres som Restavfall i

  • Dersom du enkelt kan skille materialene fra hverandre, sorterer du dem hver for seg.

  • Får du ikke skilt de fra hverandre, kaster du hele emballasjen i restavfallet.

  • Emballasje som er satt sammen av forskjellige materialer, for eksempel plast med aluminiumsfilm på innsiden, kan ikke materialgjenvinnes.