Eksplosjonsfarlig avfall

Ammunisjon og eksplosiver

Sorteres som Eksplosjonsfarlig avfall i

Eksplosjonsfarlig avfall leveres inn der du har kjøpt det, eller til en butikk som selger samme type produkter.

Selv om ammunisjonen er brukt, vil det fremdeles være rester av eksplosiver igjen.

Hvis du ikke vet hvor du kan levere inn, ta kontakt med politiet på 02800.