Farlig avfall

Alunskifer

Sorteres som Farlig avfall i

Greit å vite

  • Valdres Kommunale Renovasjon IKS tar ikke i mot alunskifer. Alunskifer er farlig avfall, som må behandles på anlegg som har tillatelse til håndtering av denne type avfall. Heggvin Alun AS på Hedmarken har deponi for håndtering av alunskifer.

  • Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.
     
    Farlig avfall inneholder miljø-og helseskadelige stoffer og kan gjøre stor skade om det havner på avveie (eller i restavfallet).